Bản đồ huyện An Phú, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Phú, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện An Phú, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện An Phú, An Giang
  • Địa giới hành chính huyện An Phú, An Giang

Latitude/longitude: 10 50 12N, 105 05 33E
Decimal coordinates: 10.8367 105.092

Thông tin chung

An Phú là một Huyện của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 191328
Diện tích: 222638 ha