Bản đồ thị xã Châu Đốc, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Đốc, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Châu Đốc, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Châu Đốc, An Giang
  • Địa giới hành chính thị xã Châu Đốc, An Giang

Latitude/longitude: 10 41 20N, 105 05 15E
Decimal coordinates: 10.6889 105.088

Thông tin chung

Châu Đốc là một Thị xã của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 104835
Diện tích: 10468 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Châu Phú A
Châu Phú B
Núi Sam
Vĩnh Châu
Vĩnh Mỹ
Vĩnh Ngươn
Vĩnh Tế