Bản đồ huyện Châu Phú, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Phú, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Châu Phú, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Châu Phú, An Giang
  • Địa giới hành chính huyện Châu Phú, An Giang

Latitude/longitude: 10 34 12N, 105 12 13E
Decimal coordinates: 10.57 105.204

Thông tin chung

Châu Phú là một Huyện của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 234924
Diện tích: 45089 ha