Bản đồ huyện Châu Thành, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Thành, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Châu Thành, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Châu Thành, An Giang
  • Địa giới hành chính huyện Châu Thành, An Giang

Latitude/longitude: 10 25 39N, 105 15 31E
Decimal coordinates: 10.4275 105.259

Thông tin chung

Châu Thành là một Huyện của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 159386
Diện tích: 35507 ha