Bản đồ huyện Chợ Mới, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Chợ Mới, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Chợ Mới, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Chợ Mới, An Giang
  • Địa giới hành chính huyện Chợ Mới, An Giang

Latitude/longitude: 10 27 23N, 105 26 57E
Decimal coordinates: 10.4564 105.449

Thông tin chung

Chợ Mới là một Huyện của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 353118
Diện tích: 36928 ha