Bản đồ thành phố Long Xuyên, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Long Xuyên, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Long Xuyên, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Long Xuyên, An Giang
  • Địa giới hành chính thành phố Long Xuyên, An Giang

Latitude/longitude: 10 22 22N, 105 25 33E
Decimal coordinates: 10.3728 105.426

Thông tin chung

Long Xuyên là một Thành phố của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 248126
Diện tích: 10687 ha