Bản đồ huyện Phú Tân, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Tân, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phú Tân, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phú Tân, An Giang
  • Địa giới hành chính huyện Phú Tân, An Giang

Latitude/longitude: 10 40 26N, 105 14 40E
Decimal coordinates: 10.6739 105.244

Thông tin chung

Phú Tân là một Huyện của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 221059
Diện tích: 31422 ha