Bản đồ huyện Tân Châu, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Châu, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tân Châu, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tân Châu, An Giang
  • Địa giới hành chính huyện Tân Châu, An Giang

Latitude/longitude: 10 49 11N, 105 11 18E
Decimal coordinates: 10.8197 105.188

Thông tin chung

Tân Châu là một Huyện của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 184129
Diện tích: 17568 ha