Bản đồ huyện Thoại Sơn, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thoại Sơn, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thoại Sơn, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thoại Sơn, An Giang
  • Địa giới hành chính huyện Thoại Sơn, An Giang

Latitude/longitude: 10 16 45N, 105 15 59E
Decimal coordinates: 10.2792 105.266

Thông tin chung

Thoại Sơn là một Huyện của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 174506
Diện tích: 46874 ha