Bản đồ huyện Tịnh Biên, An Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tịnh Biên, An Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tịnh Biên, An Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tịnh Biên, An Giang
  • Địa giới hành chính huyện Tịnh Biên, An Giang

Latitude/longitude: 10 33 30N, 105 00 17E
Decimal coordinates: 10.5583 105.005

Thông tin chung

Tịnh Biên là một Huyện của Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: An Giang
Dân số: 106329
Diện tích: 35564 ha