Bản đồ xã Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Bản đồ vệ tinh xã Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Địa giới hành chính xã Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Places nearby

Bình Ba (cách 2.8 km), Nghĩa Thành (cách 4.2 km), Châu Pha (cách 5.9 km), Láng Lớn (cách 6.3 km), Ngãi Giao (cách 7.2 km), Đá Bạc (cách 7.9 km), Hòa Long (cách 7.9 km), Sông Xoài (cách 8.6 km), Long Phước (cách 8.9 km), Bình Giã (cách 9.2 km), Bàu Chính (cách 9.3 km), Tóc Tiên (cách 9.6 km), Phước Hưng (cách 10.1 km), Cù Bị (cách 10.8 km), Kim Long (cách 11.0 km), Hắc Dịch (cách 11.0 km), Bình Trung (cách 11.3 km), Phước Nguyên (cách 11.7 km), Long Tân (cách 11.8 km), Long Toàn (cách 11.8 km),

Latitude/longitude: 10 36 12N, 107 11 44E
Decimal coordinates: 10.6033 107.196

Thông tin chung

Suối Nghệ là một Xã của Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện: Châu Đức
Dân số: 11894
Diện tích: 2442 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc