Bản đồ xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Bản đồ vệ tinh xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Địa giới hành chính xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Places nearby

Phước Bình (cách 4.5 km), Sông Xoài (cách 4.7 km), Tóc Tiên (cách 6.8 km), Tân Hiệp (cách 6.8 km), Láng Lớn (cách 7.3 km), Mỹ Xuân (cách 7.6 km), Cù Bị (cách 8.9 km), Châu Pha (cách 9.6 km), Bàu Cạn (cách 9.8 km), Phú Mỹ (cách 10.2 km), Phước Thái (cách 10.4 km), Suối Nghệ (cách 11.0 km), Bình Ba (cách 12.3 km), Tân Phước (cách 12.3 km), Ngãi Giao (cách 12.8 km), Long Phước (cách 13.3 km), Suối Trầu (cách 13.4 km), Nghĩa Thành (cách 13.8 km), Kim Long (cách 13.9 km), Bàu Chính (cách 14.2 km),

Latitude/longitude: 10 39 12N, 107 06 33E
Decimal coordinates: 10.6533 107.109

Thông tin chung

Hắc Dịch là một Xã của Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện: Tân Thành
Dân số: 9077
Diện tích: 3208 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc