Bản đồ xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang

Places nearby

Nghĩa Hòa (cách 1.8 km), Tân Thịnh (cách 3.3 km), Đông Sơn (cách 4.1 km), Kép (cách 4.3 km), An Hà (cách 4.4 km), Nghĩa Hưng (cách 5.4 km), Hương Sơn (cách 5.7 km), Hương Lạc (cách 6.2 km), Minh Sơn (cách 6.6 km), Bố Hạ (cách 7.2 km), Đào Mỹ (cách 7.2 km), Đô Lương (cách 7.6 km), Tiên Lục (cách 7.6 km), Minh Hòa (cách 7.7 km), Hương Vĩ (cách 7.8 km), Bố Hạ (cách 8.7 km), Yên Mỹ (cách 8.7 km), Tân Thanh (cách 9.4 km), Vôi (cách 9.7 km), Đồng Kỳ (cách 9.9 km),

Latitude/longitude: 21 26 31N, 106 16 04E
Decimal coordinates: 21.4419 106.268

Thông tin chung

Quang Thịnh là một Xã của Huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Lạng Giang
Dân số: 8632
Diện tích: 1134 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc