Bản đồ huyện Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính huyện Sơn Động, Bắc Giang

Latitude/longitude: 21 19 42N, 106 51 09E
Decimal coordinates: 21.3283 106.853

Thông tin chung

Sơn Động là một Huyện của Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Dân số: 72930
Diện tích: 84577 ha