Bản đồ xã An Bá, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Bá, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã An Bá, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã An Bá, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã An Bá, Sơn Động, Bắc Giang

Places nearby

An Châu (cách 3.3 km), Yên Định (cách 4.8 km), An Châu (cách 5.1 km), Bồng Am (cách 5.2 km), An Lập (cách 6.4 km), Cẩm Đàn (cách 8.7 km), Giáo Liêm (cách 9.1 km), Lệ Viễn (cách 9.1 km), Vĩnh Khương (cách 9.6 km), Tuấn Đạo (cách 9.6 km), Long Sơn (cách 10.2 km), Chiên Sơn (cách 10.6 km), Phú Nhuận (cách 10.6 km), Đèo Gia (cách 11.2 km), Thanh Luận (cách 11.9 km), Biển Động (cách 12.3 km), Phúc Thắng (cách 12.4 km), Quế Sơn (cách 12.9 km), An Lạc (cách 13.1 km), Dương Hưu (cách 13.8 km),

Latitude/longitude: 21 18 03N, 106 49 18E
Decimal coordinates: 21.3008 106.822

Thông tin chung

An Bá là một Xã của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 3333
Diện tích: 2976 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc