Bản đồ xã Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang

Places nearby

Long Sơn (cách 5.4 km), Lương Mông (cách 10.6 km), Đồng Sơn (cách 10.6 km), Tân Dân (cách 10.8 km), An Lạc (cách 10.8 km), Bồng Am (cách 12.2 km), Minh Cầm (cách 13.1 km), An Châu (cách 13.3 km), Lệ Viễn (cách 13.3 km), An Bá (cách 13.8 km), Thanh Luận (cách 13.9 km), An Châu (cách 14.7 km), An Lập (cách 14.9 km), Đồng Lâm (cách 15.5 km), Vĩnh Khương (cách 17.1 km), Dân Chủ (cách 17.7 km), Vàng Danh (cách 18.3 km), Quảng La (cách 18.3 km), Yên Định (cách 18.5 km), Bằng Cả (cách 18.7 km),

Latitude/longitude: 21 13 52N, 106 55 56E
Decimal coordinates: 21.2311 106.932

Thông tin chung

Dương Hưu là một Xã của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 4585
Diện tích: 7765 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc