Bản đồ xã Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

Places nearby

Dương Hưu (cách 5.4 km), Bồng Am (cách 7.2 km), Thanh Luận (cách 8.6 km), Tân Dân (cách 9.2 km), An Bá (cách 10.2 km), An Châu (cách 10.9 km), An Châu (cách 12.8 km), An Lạc (cách 13.0 km), Lệ Viễn (cách 13.3 km), An Lập (cách 13.5 km), Vàng Danh (cách 14.6 km), Yên Định (cách 15.0 km), Tuấn Đạo (cách 15.1 km), Đồng Sơn (cách 15.3 km), Tuấn Mậu (cách 15.7 km), Lương Mông (cách 15.8 km), Vĩnh Khương (cách 16.3 km), Bằng Cả (cách 16.7 km), Quảng La (cách 16.9 km), Dân Chủ (cách 17.8 km),

Latitude/longitude: 21 13 38N, 106 52 49E
Decimal coordinates: 21.2272 106.88

Thông tin chung

Long Sơn là một Xã của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 4729
Diện tích: 6536 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc