Bản đồ xã Thạch Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thạch Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thạch Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Thạch Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Thạch Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

Places nearby

Phúc Thắng (cách 4.0 km), Vĩnh Khương (cách 5.1 km), Vân Sơn (cách 5.5 km), Giáo Liêm (cách 6.0 km), Quế Sơn (cách 7.6 km), An Lập (cách 8.2 km), Lệ Viễn (cách 8.7 km), Chiên Sơn (cách 9.0 km), An Châu (cách 9.2 km), Hữu Sản (cách 9.8 km), An Châu (cách 11.3 km), Cẩm Đàn (cách 12.1 km), Yên Định (cách 12.3 km), Biển Động (cách 12.8 km), Kim Sơn (cách 12.9 km), An Lạc (cách 12.9 km), Thái Bình (cách 13.9 km), An Bá (cách 14.1 km), Sa Lý (cách 14.5 km), Ái Quốc (cách 15.6 km),

Latitude/longitude: 21 25 11N, 106 52 07E
Decimal coordinates: 21.4197 106.869

Thông tin chung

Thạch Sơn là một Xã của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 1331
Diện tích: 2050 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc