Bản đồ xã Thanh Luận, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Luận, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thanh Luận, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Thanh Luận, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Thanh Luận, Sơn Động, Bắc Giang

Places nearby

Bồng Am (cách 6.7 km), Tuấn Mậu (cách 7.6 km), Long Sơn (cách 8.6 km), Vàng Danh (cách 8.9 km), Tuấn Đạo (cách 10.0 km), Tân Dân (cách 10.1 km), Thượng Yên Công (cách 10.6 km), An Bá (cách 11.9 km), Dương Hưu (cách 13.9 km), Bằng Cả (cách 14.1 km), An Châu (cách 14.5 km), Đèo Gia (cách 14.9 km), Quảng La (cách 15.2 km), Yên Định (cách 15.6 km), Bắc Sơn (cách 15.7 km), Thanh Sơn (cách 16.0 km), Tràng Lương (cách 16.3 km), An Châu (cách 16.6 km), Phương Đông (cách 17.0 km), An Lập (cách 17.8 km),

Latitude/longitude: 21 11 43N, 106 48 16E
Decimal coordinates: 21.1953 106.804

Thông tin chung

Thanh Luận là một Xã của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 3705
Diện tích: 4908 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc