Bản đồ xã Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Thanh Sơn là một Xã của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 4136
Diện tích: 1981 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc