Bản đồ thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

Places nearby

An Lập (cách 1.3 km), An Châu (cách 2.1 km), Vĩnh Khương (cách 4.5 km), Lệ Viễn (cách 4.8 km), An Bá (cách 5.1 km), Giáo Liêm (cách 5.4 km), Yên Định (cách 5.9 km), Phúc Thắng (cách 8.4 km), Cẩm Đàn (cách 8.7 km), Chiên Sơn (cách 8.7 km), Thạch Sơn (cách 9.2 km), Vân Sơn (cách 9.8 km), An Lạc (cách 9.9 km), Bồng Am (cách 10.0 km), Quế Sơn (cách 10.1 km), Biển Động (cách 11.8 km), Phú Nhuận (cách 12.3 km), Long Sơn (cách 12.8 km), Hữu Sản (cách 14.0 km), Kim Sơn (cách 14.0 km),

Latitude/longitude: 21 20 19N, 106 50 59E
Decimal coordinates: 21.3386 106.85

Thông tin chung

An Châu là một Thị trấn của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại: Thị trấn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 4347
Diện tích: 216 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc