Bản đồ xã Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

Places nearby

Hữu Sản (cách 4.7 km), Thạch Sơn (cách 5.5 km), Vĩnh Khương (cách 5.7 km), Lệ Viễn (cách 6.5 km), An Lập (cách 8.5 km), An Lạc (cách 8.6 km), Phúc Thắng (cách 9.1 km), Giáo Liêm (cách 9.6 km), An Châu (cách 9.8 km), An Châu (cách 11.6 km), Thái Bình (cách 12.4 km), Quế Sơn (cách 12.7 km), Lâm Ca (cách 12.9 km), Chiên Sơn (cách 13.5 km), NT Thái Bình (cách 13.8 km), Yên Định (cách 14.8 km), An Bá (cách 14.9 km), Cẩm Đàn (cách 15.9 km), Ái Quốc (cách 17.1 km), Biển Động (cách 17.4 km),

Latitude/longitude: 21 24 01N, 106 55 06E
Decimal coordinates: 21.4003 106.918

Thông tin chung

Vân Sơn là một Xã của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 2160
Diện tích: 3762 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc