Bản đồ xã Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang

Places nearby

Cẩm Đàn (cách 3.8 km), An Bá (cách 4.8 km), An Châu (cách 5.7 km), An Châu (cách 5.9 km), Chiên Sơn (cách 6.2 km), Giáo Liêm (cách 6.3 km), Phú Nhuận (cách 6.5 km), An Lập (cách 7.0 km), Biển Động (cách 7.5 km), Quế Sơn (cách 8.8 km), Đèo Gia (cách 9.1 km), Vĩnh Khương (cách 9.2 km), Phúc Thắng (cách 9.4 km), Bồng Am (cách 9.4 km), Tuấn Đạo (cách 9.9 km), Kim Sơn (cách 10.3 km), Lệ Viễn (cách 10.7 km), Tân Hoa (cách 11.0 km), Đồng Cốc (cách 11.0 km), Thạch Sơn (cách 12.3 km),

Latitude/longitude: 21 20 06N, 106 47 35E
Decimal coordinates: 21.335 106.793

Thông tin chung

Yên Định là một Xã của Huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Sơn Động
Dân số: 3954
Diện tích: 2995 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc