Bản đồ huyện Tân Yên, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Yên, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tân Yên, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tân Yên, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính huyện Tân Yên, Bắc Giang

Latitude/longitude: 21 23 23N, 106 05 55E
Decimal coordinates: 21.3897 106.099

Thông tin chung

Tân Yên là một Huyện của Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Dân số: 156950
Diện tích: 20886 ha