Bản đồ xã Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính xã Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

Places nearby

Hương Mai (cách 2.8 km), Thượng Lan (cách 3.0 km), Tự Lạn (cách 3.9 km), Đoan Bái (cách 4.2 km), Lương Phong (cách 4.4 km), Ngọc Vân (cách 4.4 km), Ngọc Thiện (cách 4.9 km), Đông Lỗ (cách 5.2 km), Trung Sơn (cách 5.7 km), Danh Thắng (cách 6.1 km), Song Vân (cách 6.7 km), Bích Sơn (cách 7.0 km), Ngọc Sơn (cách 7.0 km), Minh Đức (cách 7.1 km), Việt Ngọc (cách 7.1 km), Thắng (cách 7.4 km), Ngọc Lý (cách 7.7 km), Bích Động (cách 7.8 km), Ngọc Châu (cách 7.9 km), Bắc Lý (cách 8.0 km),

Latitude/longitude: 21 19 07N, 106 02 31E
Decimal coordinates: 21.3186 106.042

Thông tin chung

Việt Tiến là một Xã của Huyện Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Việt Yên
Dân số: 8651
Diện tích: 1150 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc