Bản đồ huyện Yên Thế, Bắc Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Thế, Bắc Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Yên Thế, Bắc Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Yên Thế, Bắc Giang
  • Địa giới hành chính huyện Yên Thế, Bắc Giang

Latitude/longitude: 21 31 29N, 106 09 27E
Decimal coordinates: 21.5247 106.158

Thông tin chung

Yên Thế là một Huyện của Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Giang
Dân số: 96006
Diện tích: 30126 ha