Bản đồ tỉnh Bạc Liêu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bạc Liêu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Bạc Liêu
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Bạc Liêu
  • Địa giới hành chính tỉnh Bạc Liêu

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Bạc Liêu là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 0
Diện tích: 0 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đông Hải
Bạc Liêu
Giá Rai
Hồng Dân
Hòa Bình
Phước Long
Vĩnh Lợi