Bản đồ thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu
  • Bản đồ vệ tinh thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu
  • Địa giới hành chính thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu

Places nearby

Long Điền Tây (cách 6.9 km), Tân Thuận (cách 7.7 km), An Phúc (cách 8.8 km), An Trạch (cách 15.8 km), Long Điền (cách 16.1 km), Tân Đức (cách 16.1 km), Tân Tiến (cách 16.2 km), Long Điền Đông A (cách 17.0 km), Tạ An Khương Đông (cách 17.4 km), Định Thành (cách 18.7 km), Định Thành A (cách 19.7 km),

Latitude/longitude: 9 02 29N, 105 25 35E
Decimal coordinates: 9.04139 105.426

Thông tin chung

Gành Hào là một Thị trấn của Huyện Đông Hải, Bạc Liêu, Việt Nam.

Thể loại: Thị trấn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bạc Liêu
Huyện: Đông Hải
Dân số: 11949
Diện tích: 1145 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc