Bản đồ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hòa Bình, Bạc Liêu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hòa Bình, Bạc Liêu
  • Địa giới hành chính huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Hòa Bình là một Huyện của Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bạc Liêu
Dân số: 102063
Diện tích: 41133 ha