Bản đồ huyện Phước Long, Bạc Liêu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phước Long, Bạc Liêu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phước Long, Bạc Liêu
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phước Long, Bạc Liêu
  • Địa giới hành chính huyện Phước Long, Bạc Liêu

Latitude/longitude: 9 23 13N, 105 24 41E
Decimal coordinates: 9.38694 105.411

Thông tin chung

Phước Long là một Huyện của Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bạc Liêu
Dân số: 101322
Diện tích: 40482 ha