Bản đồ xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Bản đồ vệ tinh xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Địa giới hành chính xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh

Places nearby

Hạp Lĩnh (cách 2.4 km), Tân Chi (cách 3.1 km), Nam Sơn (cách 3.6 km), Hán Quảng (cách 3.6 km), Khắc Niệm (cách 4.0 km), Hiên Vân (cách 4.0 km), Minh Đạo (cách 4.2 km), Việt Đoàn (cách 4.3 km), Yên Giả (cách 4.4 km), Vân Dương (cách 4.8 km), Chi Lăng (cách 5.5 km), Võ Cường (cách 5.8 km), Liên Bão (cách 6.0 km), Phật Tích (cách 6.0 km), Đại Phúc (cách 6.0 km), Đại Đồng Thành (cách 6.1 km), Mộ Đạo (cách 6.2 km), Song Hồ (cách 6.3 km), Hoài Thượng (cách 6.3 km), Cảnh Hưng (cách 6.5 km),

Latitude/longitude: 21 07 07N, 106 04 57E
Decimal coordinates: 21.1186 106.082

Thông tin chung

Lạc Vệ là một Xã của Huyện Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Ninh
Huyện: Tiên Du
Dân số: 10744
Diện tích: 1057 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc