Bản đồ huyện Từ Sơn, Bắc Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Từ Sơn, Bắc Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

Latitude/longitude: 21 07 12N, 105 57 26E
Decimal coordinates: 21.12 105.957

Thông tin chung

Từ Sơn là một Huyện của Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Ninh
Dân số: 143843
Diện tích: 6133 ha