Bản đồ xã Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Bản đồ vệ tinh xã Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Địa giới hành chính xã Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

Places nearby

Yên Thường (cách 2.0 km), Phù Khê (cách 2.3 km), Dục Tú (cách 2.9 km), Đình Bảng (cách 3.2 km), Vân Hà (cách 3.5 km), Hương Mạc (cách 3.8 km), Yên Viên (cách 3.9 km), Yên Viên (cách 4.1 km), Liên Hà (cách 4.2 km), Đình Xuyên (cách 4.9 km), Tân Hồng (cách 5.0 km), Đồng Nguyên (cách 5.2 km), Mai Lâm (cách 5.2 km), Việt Hùng (cách 5.4 km), Ninh Hiệp (cách 5.4 km), Tam Sơn (cách 6.0 km), Phù Chẩn (cách 6.0 km), Giang Biên (cách 6.1 km), Văn Môn (cách 6.1 km), Đông Thọ (cách 6.2 km),

Latitude/longitude: 21 07 17N, 105 55 31E
Decimal coordinates: 21.1214 105.925

Thông tin chung

Châu Khê là một Xã của Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Ninh
Huyện: Từ Sơn
Dân số: 12010
Diện tích: 497 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc