Bản đồ xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Địa giới hành chính xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Places nearby

Đồng Nguyên (cách 2.1 km), Phù Chẩn (cách 2.5 km), Đình Bảng (cách 2.6 km), Hoàn Sơn (cách 3.0 km), Đại Đồng (cách 3.0 km), Tương Giang (cách 4.1 km), Ninh Hiệp (cách 4.1 km), Tri Phương (cách 4.6 km), Nội Duệ (cách 4.8 km), Tam Sơn (cách 4.9 km), Châu Khê (cách 5.0 km), Phù Khê (cách 5.4 km), Đình Xuyên (cách 5.4 km), Trung Mầu (cách 5.7 km), Yên Thường (cách 5.8 km), Phật Tích (cách 5.8 km), Liên Bão (cách 5.9 km), Phù Đổng (cách 6.0 km), Hương Mạc (cách 6.2 km), Dương Hà (cách 6.6 km),

Latitude/longitude: 21 06 38N, 105 58 18E
Decimal coordinates: 21.1106 105.972

Thông tin chung

Tân Hồng là một Xã của Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Ninh
Huyện: Từ Sơn
Dân số: 11291
Diện tích: 491 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc