Bản đồ thị trấn Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị trấn Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Bản đồ vệ tinh thị trấn Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Địa giới hành chính thị trấn Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Latitude/longitude:
Decimal coordinates:

Thông tin chung

Từ Sơn là một Thị trấn của Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Thị trấn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bắc Ninh
Huyện: Từ Sơn
Dân số:
Diện tích: ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc