Bản đồ tỉnh Bến Tre
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bến Tre

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Bến Tre
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Bến Tre
  • Địa giới hành chính tỉnh Bến Tre

Latitude/longitude:
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Bến Tre là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1358314
Diện tích: 235678 ha