Bản đồ huyện Bình Đại, Bến Tre
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Đại, Bến Tre

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bình Đại, Bến Tre
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bình Đại, Bến Tre
  • Địa giới hành chính huyện Bình Đại, Bến Tre

Latitude/longitude: 10 09 56N, 106 37 46E
Decimal coordinates: 10.1656 106.629

Thông tin chung

Bình Đại là một Huyện của Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bến Tre
Dân số: 127147
Diện tích: 33673 ha