Bản đồ xã Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định
  • Bản đồ vệ tinh xã Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định
  • Địa giới hành chính xã Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định

Places nearby

Ân Đức (cách 5.2 km), Ân Tường Tây (cách 7.3 km), Ân Tín (cách 8.0 km), Ân Nghĩa (cách 8.1 km), Ân Tường Đông (cách 10.7 km), Ân Phong (cách 10.8 km), Bok Tới (cách 10.8 km), Ân Thạnh (cách 10.8 km), Đắk Mang (cách 11.6 km), Ân Sơn (cách 12.4 km), Ân Mỹ (cách 15.5 km), Hoài Đức (cách 16.1 km), Mỹ Lộc (cách 16.1 km), Bồng Sơn (cách 16.2 km), Vĩnh Kim (cách 17.9 km), Mỹ Hòa (cách 18.2 km), Mỹ Châu (cách 18.4 km), Cát Sơn (cách 19.5 km), Hoài Tân (cách 19.6 km), Mỹ Trinh (cách 19.8 km),

Latitude/longitude: 14 19 44N, 108 53 56E
Decimal coordinates: 14.3289 108.899

Thông tin chung

Ân Hữu là một Xã của Huyện Hoài Ân, Bình Định, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Định
Huyện: Hoài Ân
Dân số: 5681
Diện tích: 3969 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc