Bản đồ xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương
  • Địa giới hành chính xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Places nearby

An Điền (cách 4.0 km), An Phú (cách 4.7 km), An Nhơn Tây (cách 6.0 km), Phú An (cách 6.5 km), Phạm Văn Cội (cách 6.7 km), Phú Hòa Đông (cách 8.3 km), Thới Hòa (cách 8.6 km), Nhuận Đức (cách 8.6 km), Phú Mỹ Hưng (cách 8.9 km), Mỹ Phước (cách 8.9 km), Tân Định (cách 10.5 km), Trung An (cách 11.1 km), Tân An (cách 11.2 km), Thanh Tuyền (cách 11.7 km), Trung Lập Thượng (cách 11.8 km), Trung Lập Hạ (cách 12.0 km), Hiệp An (cách 12.1 km), Long Nguyên (cách 12.1 km), Tân Thạnh Tây (cách 12.5 km), Phước Vĩnh An (cách 13.2 km),

Latitude/longitude: 11 06 00N, 106 32 20E
Decimal coordinates: 11.1 106.539

Thông tin chung

An Tây là một Xã của Huyện Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Bến Cát
Dân số: 7357
Diện tích: 4429 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc