Bản đồ xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương
  • Địa giới hành chính xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương

Places nearby

Định Thành (cách 4.5 km), Dầu Tiếng (cách 5.2 km), Định An (cách 6.7 km), Bến Củi (cách 9.1 km), Phước Minh (cách 9.7 km), Thanh An (cách 10.8 km), Minh Tân (cách 11.2 km), Long Hòa (cách 12.1 km), Lộc Ninh (cách 13.0 km), An Lập (cách 13.2 km), Long Tân (cách 14.7 km), Phước Ninh (cách 15.1 km), Đôn Thuận (cách 15.2 km), Truông Mít (cách 16.0 km), Thanh Tuyền (cách 16.8 km), Minh Hòa (cách 16.8 km), Bàu Đồn (cách 17.3 km), Cầu Khởi (cách 17.3 km), Cây Trường II (cách 17.8 km), Suối Đá (cách 18.2 km),

Latitude/longitude: 11 18 54N, 106 23 52E
Decimal coordinates: 11.315 106.398

Thông tin chung

Định Hiệp là một Xã của Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Dầu Tiếng
Dân số: 6592
Diện tích: 6092 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc