Bản đồ xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương
  • Địa giới hành chính xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương

Places nearby

Đôn Thuận (cách 5.9 km), Dầu Tiếng (cách 7.2 km), Thanh Tuyền (cách 7.4 km), An Lập (cách 8.2 km), Hưng Thuận (cách 10.1 km), Bến Củi (cách 10.2 km), Định Hiệp (cách 10.8 km), Bàu Đồn (cách 11.7 km), Phú Mỹ Hưng (cách 11.9 km), Long Tân (cách 13.4 km), Lộc Hưng (cách 13.9 km), Lộc Ninh (cách 14.0 km), Long Nguyên (cách 14.2 km), Định Thành (cách 14.6 km), Phước Đông (cách 14.6 km), An Phú (cách 14.7 km), Truông Mít (cách 14.9 km), Long Hòa (cách 16.1 km), Gia Lộc (cách 16.7 km), Phước Thạnh (cách 17.2 km),

Latitude/longitude: 11 13 10N, 106 24 56E
Decimal coordinates: 11.2194 106.416

Thông tin chung

Thanh An là một Xã của Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Dầu Tiếng
Dân số: 8892
Diện tích: 6582 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc