Bản đồ huyện Dĩ An, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Dĩ An, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Dĩ An, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh huyện Dĩ An, Bình Dương
  • Địa giới hành chính huyện Dĩ An, Bình Dương

Latitude/longitude: 10 55 03N, 106 47 09E
Decimal coordinates: 10.9175 106.786

Thông tin chung

Dĩ An là một Huyện của Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Dân số: 95702
Diện tích: 5735 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đông Hòa
An Bình
Bình An
Bình Thắng
Dĩ An
Tân Đông Hiệp
Tân Bình