Bản đồ xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương
  • Địa giới hành chính xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Places nearby

Linh Xuân (cách 1.7 km), Dĩ An (cách 2.0 km), Linh Tây (cách 2.3 km), Tam Bình (cách 2.6 km), Linh Chiểu (cách 2.7 km), Bình Chiểu (cách 2.7 km), Tam Phú (cách 2.9 km), Linh Trung (cách 3.6 km), Linh Đông (cách 3.7 km), Đông Hòa (cách 3.9 km), Bình Thọ (cách 4.0 km), Hiệp Phú (cách 4.4 km), Hiệp Bình Phước (cách 4.7 km), Tân Đông Hiệp (cách 5.0 km), Bình Hòa (cách 5.2 km), Tân Phú (cách 5.2 km), Trường Thọ (cách 5.2 km), Vĩnh Phú (cách 5.5 km), Hiệp Bình Chánh (cách 5.6 km), Tăng Nhơn Phú A (cách 5.7 km),

Latitude/longitude: 10 52 47N, 106 45 16E
Decimal coordinates: 10.8797 106.754

Thông tin chung

An Bình là một Xã của Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Dĩ An
Dân số: 15274
Diện tích: 319 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc