Bản đồ xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương
  • Địa giới hành chính xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Places nearby

Bình Thắng (cách 1.7 km), Tân Vạn (cách 1.9 km), Đông Hòa (cách 3.0 km), Bửu Hòa (cách 3.1 km), Hiệp Hòa (cách 3.8 km), Hóa An (cách 4.3 km), Long Bình (cách 4.4 km), Tân Phú (cách 4.7 km), Thanh Bình (cách 5.2 km), Linh Xuân (cách 5.2 km), Quyết Thắng (cách 5.3 km), Linh Trung (cách 5.3 km), Long Thạnh Mỹ (cách 5.3 km), Tân Đông Hiệp (cách 5.3 km), Hòa Bình (cách 5.4 km), An Bình (cách 5.5 km), Long Bình Tân (cách 5.5 km), Thống Nhất (cách 5.7 km), Quang Vinh (cách 6.2 km), Trung Dũng (cách 6.2 km),

Latitude/longitude: 10 54 03N, 106 48 48E
Decimal coordinates: 10.9008 106.813

Thông tin chung

Bình An là một Xã của Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Dĩ An
Dân số: 9294
Diện tích: 536 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc