Bản đồ xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
  • Địa giới hành chính xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Places nearby

Bình An (cách 1.7 km), Đông Hòa (cách 2.4 km), Bửu Hòa (cách 2.8 km), Tân Vạn (cách 2.9 km), Hóa An (cách 3.2 km), Tân Đông Hiệp (cách 3.7 km), Linh Xuân (cách 4.3 km), Hiệp Hòa (cách 4.5 km), Thanh Bình (cách 4.8 km), Hòa Bình (cách 4.8 km), Dĩ An (cách 5.1 km), Quyết Thắng (cách 5.1 km), Tân Phú (cách 5.1 km), Linh Trung (cách 5.1 km), Tân Hạnh (cách 5.6 km), Quang Vinh (cách 5.7 km), An Bình (cách 5.8 km), Long Bình (cách 5.8 km), Trung Dũng (cách 5.9 km), Tân Bình (cách 5.9 km),

Latitude/longitude: 10 54 25N, 106 47 58E
Decimal coordinates: 10.9069 106.799

Thông tin chung

Bình Thắng là một Xã của Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Dĩ An
Dân số: 6184
Diện tích: 601 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc