Bản đồ xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
  • Địa giới hành chính xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Places nearby

Linh Xuân (cách 2.3 km), Bình Thắng (cách 2.4 km), Linh Trung (cách 2.7 km), Bình An (cách 3.0 km), Tân Phú (cách 3.1 km), An Bình (cách 3.9 km), Dĩ An (cách 4.1 km), Tân Đông Hiệp (cách 4.4 km), Hiệp Phú (cách 4.5 km), Linh Chiểu (cách 4.6 km), Tân Vạn (cách 4.8 km), Long Thạnh Mỹ (cách 4.9 km), Tăng Nhơn Phú A (cách 4.9 km), Linh Tây (cách 5.0 km), Bửu Hòa (cách 5.2 km), Long Bình (cách 5.3 km), Bình Thọ (cách 5.5 km), Hóa An (cách 5.5 km), Tam Bình (cách 6.4 km), Tam Phú (cách 6.4 km),

Latitude/longitude: 10 53 16N, 106 47 21E
Decimal coordinates: 10.8878 106.789

Thông tin chung

Đông Hòa là một Xã của Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Dĩ An
Dân số: 16667
Diện tích: 1050 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc