Bản đồ xã Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
  • Địa giới hành chính xã Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Places nearby

Tân Hạnh (cách 1.1 km), Tân Đông Hiệp (cách 3.1 km), Bửu Long (cách 3.3 km), An Phú (cách 3.3 km), Hóa An (cách 3.7 km), Thái Hòa (cách 4.4 km), Hòa Bình (cách 4.5 km), Quang Vinh (cách 4.9 km), Thạnh Hội (cách 5.2 km), Thanh Bình (cách 5.2 km), Bửu Hòa (cách 5.5 km), Bình Hòa (cách 5.5 km), Trung Dũng (cách 5.9 km), Dĩ An (cách 5.9 km), Thạnh Phước (cách 5.9 km), Bình Thắng (cách 5.9 km), Quyết Thắng (cách 6.0 km), Bình Hòa (cách 6.2 km), Bình Chuẩn (cách 6.3 km), Thuận Giao (cách 6.7 km),

Latitude/longitude: 10 56 58N, 106 46 00E
Decimal coordinates: 10.9494 106.767

Thông tin chung

Tân Bình là một Xã của Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Dĩ An
Dân số: 6372
Diện tích: 1033 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc