Bản đồ huyện Bù Đốp, Bình Phước
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bù Đốp, Bình Phước

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bù Đốp, Bình Phước
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bù Đốp, Bình Phước
  • Địa giới hành chính huyện Bù Đốp, Bình Phước

Latitude/longitude: 11 59 08N, 106 49 54E
Decimal coordinates: 11.9856 106.832

Thông tin chung

Bù Đốp là một Huyện của Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Phước
Dân số: 45253
Diện tích: 37751 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Hưng Phước
Tân Thành
Tân Tiến
Thanh Hòa
Thiện Hưng