Bản đồ huyện Lộc Ninh, Bình Phước
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lộc Ninh, Bình Phước

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lộc Ninh, Bình Phước
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lộc Ninh, Bình Phước
  • Địa giới hành chính huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Latitude/longitude: 11 49 28N, 106 35 11E
Decimal coordinates: 11.8244 106.586

Thông tin chung

Lộc Ninh là một Huyện của Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Phước
Dân số: 115268
Diện tích: 85395 ha