Bản đồ huyện Bắc Bình, Bình Thuận
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Bình, Bình Thuận

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bắc Bình, Bình Thuận
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bắc Bình, Bình Thuận
  • Địa giới hành chính huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Latitude/longitude: 11 15 52N, 108 21 33E
Decimal coordinates: 11.2644 108.359

Thông tin chung

Bắc Bình là một Huyện của Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Thuận
Dân số: 121665
Diện tích: 18533 ha